Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt

On 24, Jan 2016 | In | By mate

Szelíd ember, szelíd ház // MOME diploma projekt

A szelídítés, mint tervezői módszertan kialakítása volt a munkám kulcsfeladata. A szelíd gondolkodás korunk egyre inkább halmozódó tér-, tárgy, termék- és márkakultúrájának egyik fontos megközelítése lehet.

A szelíd ház legfontosabb tulajdonsága, hogy a létrehozott tárgyi és téri környezet és a benne, valamint a körülötte élő emberek állandó összeköttetését veszi alapul, egyszerre hat szelídítően az emberek közötti kapcsolatokra, az ember és mesterséges/épített/tervezet környezete közötti viszonyra. Kreatív, alkotói mivoltunkból fakadóan tervezett; minden, amit az ember hoz létre, ami mögött valamilyen szándék van. A létrehozó szelíd attitűdje beépül a létrehozott manifesztumba, ami kisugárzik a használókra/ a környezetre. Így segítheti a SZELÍD HÁZ az ember emberségét kibontakoztatni.

Videó 

A projektben részztvevők listája:

Konzulens: Marián Balázs
Témavezető: Turányi Gábor
Elméleti szakdolgozat konzulens: Tillmann József

szelidhaz.blogspot.hu

A projektet jelölő kurátor: Cosovan Attila

Építészetileg és társadalmilag is egy fenntartható szemlélet és módszertan, mely hídként jelenik meg az életünket befolyásoló tervezet, épített vagy éppen mesterséges környezet és az ember között. A mesterséges környezet nagyon nagy százalékban képes életünket befolyásolni – jó vagy rossz útra terelni. Ennek a környezetnek a megértése, feldolgozása hozzá segítheti a társadalmat az agresszió mentességhez és a szelídebb viselkedési normák elsajátításához.”